Emissioner och immissioner

 

partiklar, aerosoler, gaser

EXIS AB


EXIS AB erbjuder instrument och utrustning för yrkesmässig mätning av partiklar, aerosoler och gaser.
 


Kontaka oss så hjälper vi dig fram till rätt utrustning - allt från lagstadgade mätningar enligt en ISO-standard eller för forskning och utvecklingHello world

Miljöövervakning


EDM 280

Nytt instrument från tyska Grimm


Lämplig för PM-övervakning i trafik, stad, bakgrund, sjöfart etc.) Robust design och låga driftskostnader. TÜV godkänd

Mäter simultant TSP, PM10, PM4, PM2.5, PM1,  totalantalet samt storleksfördelning

Läs mer

Sensorer och loggrar


EXIS har ett stort utbud av sensorer och loggrar, Exv för CO, NO2, SO2, H2S, O2, O3, NO, NH3, VOC, PM2.5, PM10, RH, Temp, Tryck, vind, regn


Både för inom och utomhus. Analoga och digitala utgångar. 


Kontakta oss för mer info så guidar vi dig till den optimala lösningen. 

Hello world
Hello world

Mätinstrument


Bilden visar en av våra storsäljare, Dust monitor 11-D från tyska Grimm. Ett bärbart realtids-instrument för bland annat, TSP, PM10, PM2,5 samt flera viktiga arbetsmiljöparametrar


Aerosolgeneratorer


EXIS erbjuder ett stort antal olika typer av aerosolgenaratorer. Både aerosoler från fasta (solida) partiklar och fibrer (exv. ASHRAE-test-dust) samt aerosoler från vätskor som Emery, DEHS och TopFog (för visualisering av luftströmmar).


På bilden visas SAG 410. en aerosolgenerator för solida partiklar i enlighet med ISO-5011, med ett flöde från 0,5 mg/h -> 6 kg/h. Tillverkare är tyska Topas.

Hello world
Hello world

Partikelforskning


Bilden visar ett av de mest avancerade instrumenten vi har i vår produktportfölj, ELPI+ (Electric Low Pressure Impactor) från finska Dekati. Med detta instrument kan partiklar mätas från 10 nm till 10 um i realtid, samtidigt som partiklarna infångas storleks-separerade så att de kan senare kan analyserar.

Luftprovtagning - emissioner från industri


Hur mätning av olika ämnen och komponenter ska utföras styrs av internationella och svenska standarder. EXIS har ett omfattande utbud av utrustning för mätning av ett stort antal emissions-komponenter såsom tungmetaller, dioxiner, syror, kvicksilver metan svaveldioxid, kväveoxider med flera. 


På bilden visas en MSSI Stack Impactor för PM10 and PM2.5 som uppfyller kraven i ISO-23210. Tillverkare är italienska TCR Tecora

Hello world
Hello world

On-Line-mätningar


EXIS har en stor portfölj av olika instrument och tekniska lösningar för on-line-mätningar inom industrin. Exempelvis system för övervakning av olika gaskomponenter och partiklar i process och förbränningsgaser.


På bilden visas ett system för dioxin från TCR Tecora, DECS® är ett automatiskt provtagningssystem för permanent installation på skorstenar för långtidsmätning av dioxiner och furaner (PCDD/PCDF)


Impaktorer


EXIS ebjuder ett brett sortiment av olika Impaktorer. Allt från impaktorer för filterprovtagning av PM2,5 och PM10 till Impaktorer i upp till 14 steg.

 

På bilden visas en 8-stegs Andersen Cascade Impactor (MDI Metered Dose Inhalers; DPI Dry Powder Inhaler). Tillverkare är italienska TCR Tecora
Hello world
Hello world

Utspädning - dilution


Vid provtagning behöver ofta gaserna spädas. EXIS har spädutrustning för de flesta behov.


Bilden visar en ejektorpädare från finska Dekati, DI-1000. Detta är en mycket robust och väl beprövad produkt (en av världens mesta använda produkt för spädning av förbränningsluft). Tillverkad i rostfritt stål och godkänd för temperaturer upp till 450 C.

Renrum


EXIS har ett stort utbud av instrument och tillbehör för renrum.


På bilden visas ett populärt kit för validering och kontroll av renrum, bestående av aerosolgenerator, spädare och partikelräknare. Tillverkare är tyska Topas

Hello world
Hello world

Filterprovning


Förutom lösa instrument erbjuder även EXIS ett stort urval av färdiga testriggar för olika ändamål. Det kan vara allt från test av kupefilter för bilar till automatiserade testriggar för att kontrollera munskydd och gasmasker.


Bilden visar en rigg - Aerosol Sensor Test System AFC 135. Förutom att testa filter kan man i denna rigg kalibrera sensorer för mätning av (partiklar (PM-sensorer). Tillverkare är tyska Topas

Prober

 

Vi erbjuder ett brett utbud av provtagningssonder för industriella utsläpp och för alla sorters gassammansättningar. Skräddar-sydda lösningar kan vara ett alternativ till standardprodukter när det finns ett särskilt behov.


På bilden några prober från TCR Tecora.

Hello world
Hello world

Bioaerosoler


EXIS erbjuder flera olika instrument som möjliggör provtagning av bioaerosoler från luft.


 BioSpot-VIVAS från det amerikanska företaget Aerosol Devices fångar på ett skonsamt sätt in partiklar i storlekar från 10 nm -> 10 um.

Bilprovning och verkstäder


I ett flertal länder i Europa kontrolleras utsläppen av partiklar från dieselfordon vid kontrollbesiktningen

På bilden en partikelräknare PN Counter CAP 3070 från franska Capelec. Detta mätinstrument är godkänd och certifierad för dessa tester

Hello world
Hello world

High-volume sampler


EXIS erbjuder ett flertal olika utrustningar för mätning och provtagning av luft, både konstantflödesprovtagare och high-volume-samplers. Brett utbud av olika inlopp såsom TSP, PM1, PM2,5, PM10 samt hållare för olika filter-storlekar och för adsorbenter för olika ämnen.

 

På bilden, DAH-80 Från det schweiziska företaget Digitel. En automatisk luftprovtagare för utomhusmätning av partiklar i enlighet med referensmetoden EN12341. Kan laddas med 15 filter som byts automatiskt.

Leasing och hyra


De flesta av våra produkter kan hyras eller leasas. I dessa fall samarbetar vi med Siemens Finans


Hello world
Hello world

Mätning och tjänster


Vi utför mätningar inom områdena arbetsmiljö, luftkvalitet samt ombordmätningar på fordon (PEMS-tester).

 

Bilden visar en EDM264 från tyska Grimm Aerosol Technic. Denna 15 kg lätta mobila mätstation är ett mycket populärt instrument som i realtid redovisar mätvärden. Den används ofta för att kontrollera partikelnivåer utanför stora byggen och fabriker (fence-line), mätdata levereras kontinuerligt till kunden.