Emissioner och immissioner

 

partiklar, aerosoler, gaser

Ledig tjänst 4 november 2022

EXIS söker en teknisk säljare av mät och provtagningsutrustning till förbrännings-anläggningar och industriföretag i angränsande branscher. Vid intresse – skicka CV med personlig brev eller ring för mer information

EXIS AB


EXIS AB erbjuder instrument och utrustning för yrkesmässig mätning av partiklar, aerosoler och gaser.
EXIS representerar ett flertal ledande tillverkare.


Kontaka oss så hjälper vi dig fram till rätt utrustning - vare sig det rör sig om lagstadgade mätningar enligt en ISO-standard eller för forskning och utveckling


Bilden visar en av våra storsäljare, Dust monitor 11-D från tyska Grimm. Ett bärbart realtids-instrument för bland annat, TSP, PM10, PM2,5 samt flera viktiga arbetsmiljöparametrar


Hello world
Hello world

On-Line-mätningar


EXIS har en stor portfölj av olika instrument och tekniska lösningar för on-line-mätningar inom industrin. Exempelvis system för övervakning av olika gaskomponenter och partiklar i process och förbränningsgaser.


På bilden visas ett system för dioxin från TCR Tecora, DECS® är ett automatiskt provtagningssystem för permanent installation på skorstenar för långtidsmätning av dioxiner och furaner (PCDD/PCDF)


Hello world

Mätinstrument


EXIS AB erbjuder en rad olika instrument för mätning av partiklar. Vi har allt ifrån enklare handhållna instrument för mätning av luftkvalitet i inomhusluft till mycket avancerade instrment avsedda främst för forskning. 


Bilden visar ett av de mest avancerade instrumenten vi har i vår produktportfölj, ELPI+ (Electric Low Pressure Impactor) från finska Dekati. Med detta instrument kan partiklar mätas från 10 nm till 10 um i realtid, samtidigt som partiklarna infångas storleks-separerade så att de kan senare kan analyserar.

Aerosolgeneratorer


EXIS erbjuder ett stort antal olika typer av aerosolgenaratorer. Både aerosoler från fasta (solida) partiklar och fibrer (exv. ASHRAE-test-dust) samt aerosoler från vätskor som Emery, DEHS och TopFog (för visualisering av luftströmmar).


På bilden visas SAG 410. en aerosolgenerator för solida partiklar i enlighet med ISO-5011, med ett flöde från 0,5 mg/h -> 6 kg/h. Tillverkare är tyska Topas.

Hello world
Hello world

Utspädning - dilution


Vid provtagning behöver ofta gaserna spädas. EXIS har spädutrustning för de flesta behov.


Bilden visar en ejektorpädare från finska Dekati, DI-1000. Detta är en mycket robust och väl beprövad produkt (en av världens mesta använda produkt för spädning av förbränningsluft). Tillverkad i rostfritt stål och godkänd för temperaturer upp till 450 C.

Impaktorer


EXIS ebjuder ett brett sortiment av olika Impaktorer. Allt från impaktorer för filterprovtagning av PM2,5 och PM10 till Impaktorer i upp till 14 steg.

 

På bilden visas en 8-stegs Andersen Cascade Impactor (MDI Metered Dose Inhalers; DPI Dry Powder Inhaler). Tillverkare är italienska TCR Tecora
Hello world
Hello world

Filterprovning


Förutom lösa instrument erbjuder även EXIS ett stort urval av färdiga testriggar för olika ändamål. Det kan vara allt från test av kupefilter för bilar till automatiserade testriggar för att kontrollera munskydd och gasmasker.


Bilden visar en rigg - Aerosol Sensor Test System AFC 135. Förutom att testa filter kan man i denna rigg kalibrera sensorer för mätning av (partiklar (PM-sensorer). Tillverkare är tyska Topas

Luftprovtagning - emissioner från industri


Hur mätning av olika ämnen och komponenter ska utföras styrs av internationella och svenska standarder. EXIS har ett omfattande utbud av utrustning för mätning av ett stort antal emissions-komponenter såsom tungmetaller, dioxiner, syror, kvicksilver metan svaveldioxid, kväveoxider med flera. 


På bilden visas en MSSI Stack Impactor för PM10 and PM2.5 som uppfyller kraven i ISO-23210. Tillverkare är italienska TCR Tecora

Hello world
Hello world

Luftprovtagning


EXIS erbjuder ett flertal olika utrustningar för mätning och provtagning av luft, både konstantflödesprovtagare och high-volume-samplers. Brett utbud av olika inlopp såsom TSP, PM1, PM2,5, PM10 samt hållare för olika filter-storlekar och för adsorbenter för olika ämnen.

 

På bilden, DAH-80 Från det schweiziska företaget Digitel. En automatisk luftprovtagare för utomhusmätning av partiklar i enlighet med referensmetoden EN12341. Kan laddas med 15 filter som byts automatiskt.

Renrum


EXIS har ett stort utbud av instrument och tillbehör för renrum.


På bilden visas ett populärt kit för validering och kontroll av renrum, bestående av aerosolgenerator, spädare och partikelräknare. Tillverkare är tyska Topas

Hello world
Hello world

Bioaerosoler


EXIS erbjuder flera olika instrument som möjliggör provtagning av bioaerosoler från luft.


Bilden visar ett innovativt instrument som används av ett flertal forskargrupper. BioSpot-VIVAS från det amerikanska företaget Aerosol Devices fångar på ett skonsamt sätt in partiklar i storlekar från 10 nm -> 10 um.

Prober

 

Vi erbjuder ett brett utbud av provtagningssonder för industriella utsläpp och för alla sorters gassammansättningar. Skräddar-sydda lösningar kan vara ett alternativ till standardprodukter när det finns ett särskilt behov.


På bilden några prober från TCR Tecora.

Hello world
Hello world

Mätning och tjänster


Vi utför mätningar inom områdena arbetsmiljö, luftkvalitet samt ombordmätningar på fordon (PEMS-tester).

 

Bilden visar en EDM164 från tyska Grimm Aerosol Technic. Denna 15 kg lätta mobila mätstation är ett mycket populärt instrument som i realtid redovisar mätvärden. Den används ofta för att kontrollera partikelnivåer utanför stora byggen och fabriker (fence-line), mätdata levereras kontinuerligt till kunden.

Bilprovning


I ett flertal länder i Europa kontrolleras utsläppen av partiklar från dieselfordon. Vi hoppas att dessa tester snart även kommer att introduceras i Sverige.

På bilden en partikelräknare PN Counter CAP 3070 från franska Capelec. Detta mätinstrument är godkänd och certifierad för dessa tester

Hello world
Hello world

Kalibrering


EXIS tillhandahåller kalibrering av den utrustning som vi har i vårt sortiment. Vi erbjuder även olika typer av instrument och utrustningar för kalibrering och validering.


På bilden visas en Flowcal Air för kalibrering av flöde tryck och temperatur. Tillverkare är TCR Tecora och varje enhet levereras med ett spårbart kalibreringcertifikat

Leasing och hyra


De flesta av våra produkter kan hyras eller leasas. I dessa fall samarbetar vi med Siemens Finans


Hello world
Hello world

Kontakta oss


Om ni inte hittar vad ni söker här på hemsidan. Titta då gärna även på våra leverantörers hemsidor där mer information finns.

 

Vid frågor så nås vi enklast via telefon eller mail. Och vill ni besöka oss så är ni välkomna till vårt kontor i Göteborg.