exisab.se
Bild - MiniWras
flowcal-tcr-tecora-300x300-1-1
Bild mamma barn PM 2,5
Bild - MetOne 804
Bild - PPS-M
Bild - EDM180
Bild - DiscMini
Bild med partiklar (konstverk)
Bild - inhalator
Bild - SAG 410
TCR BRAVO -X
Skortenar
Bild 11-D
Skärmklipp ELPI+ (1)
Bild - motor
Bild bromsar
Bild - EZ-PEMS
echo-pm-tcr-tecora
eDiluter
Bild - MI3
Bild - DI-1000
Skärmklipp-dekati low-2
Bild corona
Bild - DIL 560
Bild - PPS-M
Bild - avgaser bilar
Bild - ELPI bildskärm

Utrustning för partikel- och aerosolmätning

Nya instrument från Topas - developed, designed and made in Germany- läs mer


EXIS – Din partner inom partikelmätning


Genom ett nära samarbete med ledande leverantörer kan EXIS erbjuda Skandinaviens största utbud av utrustning för mätning av partiklar och aerosoler 


Utforska vårt sortiment och våra tjänster här på hemsidan eller slå oss en signal så hjälper vid dig. Det går också bra att skicka frågor via vårt formulär.


Nedan ett axplock ur vårt sortiment


 • Impaktorer
 • Spektrometrar
 • Partiklelräknare
 • Utspädning
 • Sensorer
 • Avgasmätare
 • Värmda slangar
 • Provtagningssonder
 • Filtertestutrustning
 • Aerosolgeneratorer
 • Porstorleksmätare
 • Luftkvalitetsmätare
 • Mätstationer (MKN)
 • Provtagare för konstantflöde
 • Provtagare för höga flöden
 • Kalibreringsutrustning
 • Kylning och kondensering
 • Provtagare för dioxin
 • Isokinetiska provtagare 
 • Flödesmätare
 • Bioaerosolprovtagare
 • Graviometriska partikelmätare enligt EN12341
 • PEMS-system (Real Driving Emission - RDE

  Vad är partiklar och aerosoler

  Aerosol (från grekiska: aer, "luft" och latin: solutio, "lösning") är små partiklar som är finfördelade i en gas. Partiklarna kan endera vara fasta eller flytande, och aerosolen innefattar både gasen och partiklarna.


  Typiska exempel på aerosoler är rök, dimma och luftföroreningar.

  En övre gräns för partikelstorleken sätts av att partiklarna ska befinna sig svävande några sekunder i gasen innan de faller ut vilket ger en storlek runt 100 µm, mätt som aerodynamisk diameter.


  Den undre gränsen dras när partiklarna börjar bli så små att de består av enskilda molekyler, några nanometer.

  Partikelstorleken är viktig för partikelns egenskaper, ofta används diameter som mått


  Partikelstorleken är viktig för partikelns egenskaper, ofta används diameter som mått


  • Monodispersiva partiklar har en (1) storlek
  • Polydispersiva partiklar (vanligast) har ett spann av partiklar av olika storlek
  • Vätskedroppar är ofta helt runda


  Ekvivalent storlek används ofta för partiklar av olika utseenden och former och utgår från en sfärisk partikel. Även ekvivalent volym används


  • Aerodynamiska diametern för en oregelbunden partikel definieras som diametern för den sfäriska partikeln med en densitet av 1000 kg/m3 och samma sedimenteringshastighet som den oregelbundna partikeln.


  Figuren ovan visar storleken på några vanliga partiklar


  Några definitioner 


  • Partikel (Particle) - liten diskret massa av fast eller flytande material (ISO 29464:2017)
  • Aerosol - suspension i ett gasformigt medium av fasta partiklar, flytande partiklar eller fasta och flytande partiklar med en försumbar fallande hastighet (ISO 23210:2009)
  • Fint damm (Fine Dust) - fraktion av luftburna partiklar med en aerodamisk diameter under 10 µm (EN 15445:2008)
  • Grova partiklar (Coarse mode particle) - partiklar med en aerodamisk diameter över 2,5 µm. (grova partiklar bildas genom mekanisk nötning och genom uppvirvling av exempelvis golv- och vägdamm)
  • (Fine mode particle) - partiklar med en aerodynamisk diameter under 2,5 µm (bildas i första hand från gaser eller sekundärt genom nukletion och kondensation)

  • Ultrafina partiklar - partiklar med en aerodynamisk diameter under 100 nm (ISO 19601:2017)
  • Cut-off diameter - aerodynamisk diameter vid vilken impaktorsteget separerar 50 % av partiklar (ISO 23210:2009)
  • PM2,5 - den fraktion av de luftburna partiklarna som passerar ett storleksselektivt provtagningshuvud med en separationseffektivitet på 50% - med en aerodynamisk diameter på 2,5µm (EN 12341:2014)
  • PM10 - den fraktion av de luftburna partiklarna som passerar ett storleksselektivt provtagningshuvud med en separationseffektivitet på 50% - med en aerodynamisk diameter på 10 µm (EN 12341:2014)
  • PM1 och PM4 - analogt med PM2,5 och PM10 ovan
  • Masskoncentration (c) - förhållande mellan massan av den mätta komponenten och gasvolymen: c = m/V (EN 15259:2007)
  • Antalskoncentration - antal partiklar per volym gas
  • LDSA (Lung-Deposite Surface Area) - Partikelytekoncentration per luftvolymenhet, viktad som sannolikheten för deposition i lungan

  Copyright © Alla rättigheter förbehållna