exisab.se

InhalationElektrisk laddning som transporteras av inhalerade aerosoler har visat sig ha effekt på inhalatorns prestanda och lungdeponering för pulverinhalatorer (DPI), dosreglerade inhalatorer (MDI) och nebulisatorer.


Mätning och optimering av partikelladdning som bärs av partiklarna kan leda till förbättrad enhetens prestanda och mer konsekvent dosering av aktiva ingredienser.


Dekati®-lösningar för inhalation av aerosolundersökningar inkluderar realtidspartikelnätladdning och bipolära laddningsmätinstrument.


Dekati® BOLAR ™ är det enda kommersiellt tillgängliga instrumentet som kan detektera både positiva och negativa laddningsnivåer av olika partiklar i realtid.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna