exisab.se

FörbränningsanläggningarDekati har över 25 års erfarenhet av att tillhandahålla lösningar för PM-mätningar av skorstensemissioner. Mätsystemen används i ett brett spektrum av applikationer, från små kaminer i villor och raduhs till industriella kraftverk


Utrustning finns tillgängliga för hela PM-utsläppsspektrumet från höga koncentrationer som vanligtvis är förknippade med förbränning av fasta bränslen till låga utsläpp typiskt förknippade med förbränning av flytande eller gasformiga bränslen.


Förutom vanliga kraft- och / eller värmeproduktionsenheter används mätsystem från Dekati® i cement- och stålindustriskorstenar.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna