Köpinformation och priser


  • Beställning

Beställning kan göras direkt på denna hemsida (köpguide) eller tas emot via telefon eller e-post. Det är viktigt att vi får all information som krävs för att genomföra en korrekt registrering/leverans. T.ex. beställarens referens, ev. beställningsnummer, leveransadress, fakturaadress, godsmärkning etc.


  • Priser


Angivna priser gäller exklusive moms, Priserna är baserade på våra leverantörers gällande listpriser, fraktkostnader samt aktuell valutakurs. 


  • Betalning


Vid fakturabetalning gäller normalt betalningsvillkor med 30 dagar netto efter godkänd kreditkontroll. Vid överskridande av betalningstiden debiteras normal dröjsmålsränta. För att spara på miljön . Välj gärna e-faktura eller e-postfaktura när du handlar av oss.


  • Leverans från ExiS


Detta specificeras i offert


  • Leverans till Exis


För snabbaste och säkraste leveranser till ExIS av t.ex. retur-, service- och kalibreringsärenden – skicka med företagspaket till adressen:
 

ExIS AB

Bolsheden Indstriväg 38

427 50 Billdal
 

Bifoga era uppgifter såsom företagsnamn och returadress. Även namn och telefonnummer så vi lätt kan nå er vid eventuella frågor.


  • Reklamation


Om varan är skadad vid ankomst skall mottagaren direkt anmäla detta till transportören samt till ExIS inom senast 3 dagar. Det åligger även köparen att ankomstkontrollera varan med avseende på felaktigheter eller felexpediering. Vid reklamation står kunden för returfrakt till ExIS AB i Göteborg, med Postens företagspaket eller likvärdig tjänst.


  • Garanti


De flesta av produkterna har 1-2 års garanti. Den gäller dock inte vid felaktig hantering, normal förslitning eller för förbrukningsmaterial. Särskilda produktgarantier ingår i produktbeskrivningen.


  • IML-2009


I övrigt gäller försäljning, leverans, produktansvar m.m i enlighet med de allmänna leveransbestämmelserna i IML-2009.  • GDPR


Den 25 maj 2018 ersatte GDPR den gamla personuppgiftslagen PUL. Den stärker enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter, även sådana som avser kontaktpersoner på företag.

 

ExIS AB sparar personuppgifter om kontaktpersoner hos våra kunder och leverantörer i ett datasystem.

 

De uppgifter som vi sparar är icke känsliga sådana, som t.ex. ditt förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, befattning, bransch, produktintresse och orderhistorik. Genom att lämna dessa uppgifter till oss ger du ditt samtycke till att vi sparar dem i vårt kontaktregister.

 

Uppgifterna finns kvar i vårt register så länge de är aktuella för den löpande relationen och i marknadsförings- och informationssyfte, eller tills du önskar ta tillbaka ditt samtycke och få dem raderade ur vårt system. I så fall kan du ta kontakt med oss på mejladress info@exisab.com Du har också rätt att begära ut dina personuppgifter och vid behov få dem rättade.